Næringsliv

Kort utrykningstid gir økt trygghet og sikkerhet. Store deler av næringslivet har valgt Team Security som deres sikkerhetsleverandør. Våre kunder vet at vi alltid er i nærheten. Vi sikrer bygninger og områder fysisk, monterer alarmer, ITV, adgangskontroll, utfører inspeksjoner og vaktholdoppdrag til alle døgnets tider.

 

Stasjonært vakthold betyr at en eller flere vektere er til stede hos kunden for en kortere eller lengre periode.

Mobilt vakthold vil si at vektere med tjenestebiler patruljerer innom kunden et visst antall ganger i løpet av enten dagen/kvelden eller natten og kontrollerer området og bygningsmassen. Kontrollen kan være utvendig og/eller innvendig, hvor vekteren kontrollerer og ser etter tegn på innbruddsforsøk, hærverk, branntilløp, brannfeller og eventuelt andre sikkerhetsmessige forhold.

Brann og assistanse

Team Security rykker direkte ut ved utløst brannalarm, samtidig vil alarmsentralen forsøke å oppnå kontakt med personer som befinner seg på stedet. Lokalt brannvesen kontaktes umiddelbart ved brann og røykutvikling. Det er spesielt viktig ved brann/røykutvikling at man er raskt på plass for å kunne bistå ved en evakueringssituasjon.

Kontakt oss

Takk for din henvendelse, du vil bli kontaktet av en av våre representanter.

Kontakt oss for en uforpliktende befaring og presentasjon av våre sikkerhetsløsninger.